Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Czytajbajki.pl

obowiązujący od dnia 25.05.2018 r.

§ 1
Informacje o sklepie

1. Serwis Czytajbajki.pl (zwany dalej także „Sklepem”) jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Katarzyna Kukuła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Digital Promotion Katarzyna Kukuła (NIP: 8672099167, REGON: 180608067) z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6/2.22, 25-663 Kielce. Działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Nowa Dęba.
2. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie i obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową będących w jego ofercie produktów personalizowanych o indywidualnych cechach odpowiadających preferencjom Klienta, drukowanych na zamówienie oraz innych produktów.
4. Sprzedaż dokonywana Jest za pośrednictwem strony internetowej www.czytajbajki.pl, mailowo z wykorzystaniem skrzynki: kontakt@czytajbajki.pl oraz telefonicznie pod numerem 508822993.
5. Wszelką korespondencję i przesyłki Zamawiających, które są związane z zakupami w Sklepie, należy kierować na adres: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6/2.22, z dopiskiem Czytajbajki.pl.

§ 2
Zamówienia za pośrednictwem formularza

1. Zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.czytajbajki.pl można składać codziennie przez 24 godziny na dobę z uwzględnieniem przerw ustalonych przez właściciela Sklepu.
2. Składanie zamówień drogą, o której mowa w § 2 wymaga akceptacji niniejszego regulaminu przez Składającego zamówienie – zwanego dalej Zamawiającym.
3. Składanie zamówień drogą, o której mowa w § 2 wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Zamawiającego.
4. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
5. Do złożenia zamówienia niezbędne jest: podłączenie do sieci Internet, komputer z procesorem min. 200 MHz, pamięcią min. 64 MB, kartą graficzną obsługująca rozdzielczość min. 800×600 i przeglądarką stron internetowych; telefon z aktywnym numerem kontaktowym; aktywne konto poczty elektronicznej; dane teleadresowe dla osoby prywatnej: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy; dane teleadresowe dla firmy: imię i nazwisko osoby obierającej, dokładny adres dostawy, nazwa firmy, dokładny adres firmy oraz nr NIP.
6. Zamówienie zostaje uznane za potwierdzone w momencie wyboru przez składającego zamówienie formy płatności i doręczenia.
7. Zamawiający – może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu wysyłając stosowną dyspozycję e-mailem pod adres: kontakt@czytajbajki.pl (bez ograniczeń godzinowych) w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania projektu do akceptacji.

§ 3
Zamówienia drogą mailową

1. Zamówienia drogą mailową można składać codziennie przez 24 godziny na dobę z uwzględnieniem przerw ustalonych przez właściciela Sklepu.
2. Składanie zamówień drogą, o której mowa w § 3 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zamówienie zostaje uznane za potwierdzone w momencie wyboru przez Zamawiającego formy płatności i doręczenia oraz przekazania Sklepowi kompletu materiałów (ostatnie dotyczy produktów personalizowanych).
4. Zamawiający może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu wysyłając stosowną dyspozycję e-mailem pod adres: kontakt@czytajbajki.pl (bez ograniczeń godzinowych) w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania projektu do akceptacji.

§ 4
Zamówienia drogą telefoniczną

1. Zamówienia drogą telefoniczną można składać w dni robocze w godzinach 8-16 z uwzględnieniem przerw ustalonych przez właściciela Sklepu.
2. Składanie zamówień drogą, o której mowa w § 4 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zamówienie zostaje uznane za potwierdzone w momencie wyboru przez Zamawiającego formy płatności i doręczenia oraz przekazania Sklepowi kompletu materiałów (ostatnie dotyczy produktów personalizowanych).
4. Zamawiający może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu wysyłając stosowną dyspozycję e-mailem pod adres: kontakt@czytajbajki.pl (bez ograniczeń godzinowych) w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania projektu do akceptacji.

§ 5
Proces realizacji produktów personalizowanych

1. Sklep opracowuje projekt produktu personalizowanego zgodnie z opisem danego produktu wykorzystując dane, w tym zdjęcia i informacje przekazane przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia.
2. Jeżeli w projekcie produktu personalizowanego wykorzystywane są zdjęcia przekazane przez Zamawiającego, Sklep w ramach usługi wykonuje ich retusz.
3. Zdjęcia zamieszczane w projekcie produktu personalizowanego z uwagi na kadr, ujęcie postaci, czy ich jakość, każdorazowo będą wyglądać inaczej niż na wzorach umieszczonych na stronach Sklepu. Mogą także wystąpić nieznaczne różnice pomiędzy odcieniem danego koloru widzianym na monitorze, a widzianym na wydruku (co wynika z różnych procesów otrzymywania kolorów na ekranie monitora i podczas wydruku).
4. W ciągu 36 godzin od potwierdzenia zamówienia Sklep przesyła Zamawiającemu projekt produktu personalizowanego w postaci pliku PDF na wskazany przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia adres mailowy.
5. W ciągu 24 godzin od momentu, o którym mowa w § 3 pkt.1 Zamawiający odsyła informację o akceptacji projektu lub sugestie poprawek na adres: kontakt@czytajbajki.pl
6. Akceptacja projektu przez Zamawiającego jest równoznaczna z:
– uznaniem przez Zamawiającego bezbłędności projektu,
– zgodą Zamawiającego na dalszą realizację produktu personalizowanego.

§ 6
Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia na produkty niepersonalizowane realizowane są w ciągu 2 dni roboczych licząc od:
– potwierdzenia zamówienia – dotyczy płatności za pobraniem
– potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty przez Sklep – dotyczy płatności przelewem lub płatności przez system Dot pay

2. Zamówienia na produkty personalizowane realizowane są w ciągu 6-10 dni roboczych licząc od:
– potwierdzenia zamówienia – dotyczy płatności za pobraniem.
– potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty przez Sklep – dotyczy płatności przelewem lub płatności przez system Dot pay

3. Sklep Czytajbajki.pl zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o którym mowa w § 4 pkt. 2 w przypadku, gdy:
– zamawiający nie dosyła akceptacji projektu w ciągu 24 godzin,
– zamawiający odsyła sugestie poprawek zgodnie z § 3 pkt. 2. Niniejszego regulaminu.

§ 7
Ceny

1. Ceny wszystkich towarów zamieszczonych na stronie sklepu Czytajbajki.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już zrealizowanych i będących w trakcie realizacji.

§ 8
Dostawa

Dostawa realizowana jest na terenie Polski z wykorzystaniem następujących kanałów:
• Przesyłka kurierska (czas dostawy: 1 dzień roboczy).
• Przesyłka kurierska pobraniowa (czas dostawy: 1 dzień roboczy).
• Odbiór osobisty w siedzibie firmy (Kielce, ul. K. Olszewskiego 6/2,22, 25-663 Kielce).

§ 9
Płatności

Sklep umożliwia dokonywanie płatności z wykorzystaniem następujących metod:
• płatność przelewem przez system DotPay,
• płatność przelewem na konto właściciela Sklepu: Digital Promotion Katarzyna Kukuła, ul. Olszewskiego 6/2.22, 25-663 Kielce, nr konta: 10 1050 1416 1000 0090 7562 4206 (ING Bank Śląski).
• płatność za pobraniem

§ 10
Rezygnacja z zamówienia

1. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia (mowa o zamówieniach niepersonalizowanych) w dowolnym momencie (jednakże nie później, niż do czternastu dni od dnia otrzymania zamówionej przesyłki) bez podania przyczyn. O rezygnacji należy informować mailowo, pisząc pod adres: kontakt@czytajbajki.pl wykorzystując skrzynkę mailową, której adres Zamawiający wpisał w formularzu zamówienia oraz przywołując nr zamówienia.
2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru (bez kosztów przesyłki). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego.
3. W przypadku rezygnacji Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
4. Do zamówień personalizowanych nie stosuje się przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, co oznacza, iż nie można odstąpić od takiej umowy w ciągu 14 dni od daty wydania rzeczy, gdyż jest to umowa dotycząca świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (art. 10 ust. 3 pkt. 4 tej ustawy).

§ 11
Reklamacje

1. Reklamacji podlega towar wadliwy bądź niezgodny z zamówieniem.
2. Za towar wadliwy bądź niezgodny z zamówieniem podlegający reklamacji uznaje się taki, który ma wady techniczne lub zawiera błędy zaistniałe z winy Sklepu (patrz § 7).
3. Reklamację należy zgłaszać telefonicznie: 41 3732229 (w godzinach 8-16 w dni robocze) lub e-mailem pod adresem kontakt@czytajbajki.pl (bez ograniczeń godzinowych) z przywołaniem numeru zamówienia.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
5. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową na warunkach wskazanych w powołanej ustawie.
6. W przypadku stwierdzenia, że produkt jest niezgodny z umową Klient może złożyć reklamację w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności produktu z umową. Jednak zgodnie z Ustawą sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy niezwłocznie odesłać na adres Sklepu pocztą – listem poleconym priorytetowym. Koszt przesyłki zostanie zwrócony Zamawiającemu na konto niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, o ile zostanie uznana.
7. Reklamacje rozpatrywane są do dwóch dni roboczych od dnia, w którym reklamowany towar dotarł do Sklepu.
8. Po uznaniu reklamacji zamówienie zostanie naprawione lub wymienione na nowe.
9. Sklep informuje, że zgodnie z Prawem pocztowym przy odbiorze przesyłki Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona. W przypadku uszkodzenia opakowania, Zamawiający zobowiązany jest w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Zamawiającego nie został uszkodzony w czasie transportu.
10. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, mokre lub pogniecione Zamawiający zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela), a następnie skontaktować się ze Sklepem. Dokument ten będzie podstawą do złożenia reklamacji przez Sklep u przewoźnika.

§ 12
Ochrona prywatności

Sklep przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Czytajbajki.pl

Polityka prywatności obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzysta-nia z danych, prawa i obowiązki przeglądającego zawartość strony, zwanego dalej Użytkownikiem oraz Zamawia-jącego .
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Zamawiających jest Katarzyna Kukuła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Digital Promotion Katarzyna Kukuła (NIP: 8672099167, REGON: 180608067) z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6/2.22, 25-663 Kielce. Działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Nowa Dęba.

§ 2
Zakres i cel gromadzenia danych

Cel gromadzonych danych

realizacja zamówienia reklamacja obrona przed roszczeniami obowiązki podatkowe

administrowanie stroną www

Zakres gromadzonych danych

imię zamawiającego

x X x X  
nazwisko zamawiającego x X x X  

adres wysyłki

x X x X  
adres e-mail zamawiającego x X x

X

 

nr telefonu kontaktowego

x X x    
zdjęcia osoby/osób do zamieszczenia w produkcie personalizowanym x

 

     

imię osoby/osób do zamieszczenia w produkcie personalizowanym

x

 

     

konta bankowego

 

X

     

NIP

    x

X

 

nazwa firmy

    x X  

adres IP

       

x

data i czas serwera        

x

typ przeglądarki

       

x

typ systemu operacyjnego        

x

§ 3
Okres przechowywania danych

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych

realizacja zamówienia

okres trwania umowy

Reklamacja

do 3 lat

obowiązki podatkowe

do 5 lat

obrona przed roszczeniami

do 3 lat / 10 lat – dotyczy przedsiębiorców)

administrowaine stroną www

do 3 lat

§ 4
Przekazywanie Danych

Dane osobowe, o których mowa w § 2 przekazywane są wyłącznie podmiotom niezbędnym:
1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na podstawie zawartych ze Sklepem umów powierzenia: firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatycz-ne, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe, drukarskie,
2. innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z realizacją zamówień, przekazywaniem kore-spondencji; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatno-ściami.

§ 5
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane, o których mowa w § 2 nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 6
Prawa Zamawiającego/Użytkownika

1. Zamawiającemu/Użytkownikowi przysługuje prawo do:
• sprostowania nieprawidłowych danych;
• dostępu do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;
• żądania zaprzestania przetwarzania Jego danych osobowych.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

2. W celu wykonania uprawnień Zamawiającego wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@czytajbajki.pl.

§ 7
Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu czytajbajki.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, data i czas serwera, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics. Google Analytics to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
• podnoszenie jakości Usługi,
• poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
• tworzenie statystyk oglądalności,
• śledzenie preferencji Użytkownika,
• utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urzą-dzeniu Użytkownika.
3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) po-winien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w uży-wanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności poddawana jest bieżącej weryfikacji i aktualizacji, o ile zachodzi taka potrzeba.
2. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszą Politykę prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.