Przedszkolne szuru buru

Wprowadź informacje potrzebne do personalizacji książki.

Wpisz imiona wszystkich dzieci. Dopasujemy je do tekstu ręcznie.
Wpisz życzenia, dedykację lub informacje promocyjne przedszkola

Wprowadź zdjęcia:

Wprowadź taką ilość zdjęć jaką posiadasz. My przygotujemy projekt i prześlemy do akceptacji.

Wybierz opcję wydruku

  • Sztywne kartki - 45,00 zł (druk na grubych, sztywnych kartach; strony otwierane "na płasko", zaokrąglone rogi, okładka uszlachetniona laminatem) - 45,00 zł

Koszt zamówienia: